ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΚΟΥΠΑΣ ΚΑΦΕ

Το να καταφέρουμε να παρασκευάσουμε μια καλή κούπα καφέ είναι αποτέλεσμα καλού συνδυασμού των παρακάτω παραμέτρων.

Ποιότητα πρώτης ύλης

Ο βαθμός καβουρδίσματος

Η φύλαξη-διατήρηση του καφέ μας

Η ποσότητα του καφέ

Ο βαθμός αλέσματος

Η διανομή του αλεσμένου καφέ στο φίλτρο μας

Η ποιότητα νερού

Η ποσότητα του νερού σε συνάρτηση με την ποσότητα του καφέ που θέλουμε να παρασκευάσουμε

Η θερμοκρασία νερού

Η διανομή του νερού πάνω στον καφέ

Η κατάλληλη και ομοιόμορφη ή μεταβαλλόμενη (κατ’ επιλογή) πίεση του νερού πάνω στον καφέ

Ο χρόνος διήθησης

Η θερμοκρασία των φλιτζανιών που θα χρησιμοποιήσουμε

Αν προσέξουμε τα παραπάνω, μάλλον πως είμαστε κοντά στο να απολαύσουμε και όχι να πιούμε ένα καλό φλιτζάνι καφέ!!

Στην υγειά μας λοιπόν!!